Nut en noodzaak van een goede controle

De feiten spreken helaas voor zich. Meer dan 10% van de energiefacturen bevat in 2017 nog steeds fouten. Dit ondanks alle moeite die de energiebedrijven er de afgelopen jaren in hebben gestoken om hun administratie op orde te krijgen.

Om toch grip te krijgen op de energiekosten die gerelateerd zijn aan de levering en het gebruik van het netwerk, heeft Cameleon een additionele dienst ontwikkeld om jouw facturen te controleren op juistheid. Daarmee voorkom je dat jij teveel geld betaalt aan jouw energieleverancier of netbeheerder.

De hoogste tijd dus om jouw facturen periodiek te laten controleren door Cameleon!

Schrijf je nu in

Ik geef Cameleon toestemmingIk geef Cameleon toestemming om het aansluitingenregister en het contracteinderegister te raadplegen en telkens de daarin opgenomen gegevens alsmede mijn NAW-gegevens te gebruiken, verwerken en op te slaan om een gepersonaliseerd aanbod te kunnen maken voor de hierboven, door mij opgegeven, leveringsadressen. Voor het geval ik dat aanbod aanvaard, geef ik Cameleon op voorhand tevens toestemming om genoemde gegevens te gebruiken en te verwerken bij de totstandkoming en uitvoering van de leveringsovereenkomst en de onderlinge (financiële) administratie en afwikkeling terzake tussen genoemde partijen. mijn verbruiksdata op te vragen om een offerte op te stellen

Hoe werkt het?

Zweef over de verschillende stappen voor meer informatie

1.
Factuur en/of
jaarrekening opsturen Cameleon gaat direct na ontvangst van jouw toestemming en gegevens aan de slag.

Voor de energiefactuurcontrole hebben wij de volgende stukken (per aansluiting) nodig:

- Facturen energieleverancier
- Facturen Netbeheerder
- Huidige energiecontract

2.
Controle
facturen Wij controleren jouw factuur op onder andere: tarieven, verbruik en juistheid van alle gegevens

3.
Correctie
facturen In zeker 10% van de facturen worden fouten gevonden. Als de factuur niet klopt dan nemen wij contact op met de leverancier en laten de fout herstellen.

4.
Informeren en
akkoord Indien wij geen fouten hebben geconstateerd, dan laten wij dat jou natuurlijk ook meteen weten.

Wat doet Cameleon voor jou?

Energiefacturen zijn complex. Daar kunnen we kort over zijn. Het op de juiste wijze controleren van jouw energiefacturen vergt diepgaande kennis van de belasting- en energiewetgeving. Er is veel achterliggende informatie nodig om de juiste controle uit te kunnen voeren. Deze kennis en informatie verzamelen kan veel tijd en energie kosten. Tijd die jij liever in jouw core business steekt. En terecht!

Cameleon heeft deze kennis en informatie wel in huis en biedt een full service factuurcontrole.

Periodiek controleren wij jouw facturen bijvoorbeeld op afgesproken leveringsprijzen, een te hoog gecontracteerd vermogen en teveel betaalde energiebelasting. Een door ons ontwikkelde rekenmethode biedt ons de mogelijkheid deze controle zeer grondig uit kunnen voeren. Maar Cameleon gaat nog verder.

Wij constateren niet alleen de fouten, wij lossen ze ook voor jou op. Wij dragen zorg voor de terugvordering van de eventueel te veel betaalde energiebelasting en bemiddelen bij een geschil.

Cameleon werkt voor jou!

Wij constateren niet alleen de fouten, wij lossen ze ook voor jou op!

Patrick Nanninga

Probeer het nu

Wat doet Cameleon voor jou??

Een factuur is opgebouwd uit verschillende componenten en door de complexiteit van die componenten ontstaan er regelmatig fouten in de factuur.
Hierdoor kan het gebeuren dat een afnemer meer betaald dan werkelijk verbruikt is.
Facturen controleren is daarom verstandig om te laten doen.

Opbouw leveringskosten
door leverancier

De energieleverancier brengt de leveringskosten in rekening. Dit zijn de werkelijke kosten van de levering van elektriciteit en gas. Controleer deze tarieven met de gemaakte afspraken.


Het gaat hierbij om:

  • prijs per kilowatt per uur (kWh) elektriciteit
  • prijs per kubieke meter (m3) gas
  • prijs voor regiotoeslag per ‘kuub’ gas
  • vastrecht

Opbouw leveringskosten
door leverancier

Een netbeheerder rekent kosten voor het vaste netwerk dat jouw energie leverancier gebruikt. Meestal worden deze kosten ook door de energie leverancier in rekening gebracht. Deze kosten zijn te vinden op de website van jouw netbeheerder.

Het gaat hierbij om:

  • periodieke aansluitvergoeding
  • transportvergoeding
  • meterhuur
  • vastrecht

Buiten deze bedragen, die je dus betaalt aan de energie leverancier en de netbeheerder, vind je op de energie factuur ook overheidsheffingen:
energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Een kleinzakelijk klant betaalt iedere maand een voorschot voor energie
en één keer per jaar een eindafrekening van de werkelijke afname.
Deze afname wordt berekend nadat de klant de meterstanden heeft doorgegeven aan de leverancier of netbeheerder..